Studenți ai UVVG și elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” (Forestier) Arad, implicați în amenajarea fondurilor de vânătoare

Studenţii de la specializarea Silvicultură a Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, alături de elevi ai Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” (Forestier) Arad au participat, vineri, 31.03.2017, la amenajarea de hrănitori, sărării și observatoare în cuprinsul fondului de vânătoare 18 Horia.

Prin amenajarea fondurilor de vânătoare se urmăreşte, în principal, dotarea acestora cu amenajări, instalaţii şi construcţii vânătoreşti necesare ocrotirii şi îngrijirii vânatului (terenuri de hrană, hrănitori, sărării, depozite de hrană), dar și dotarea lor cu amenajări, instalaţii şi construcţii vânătoreşti necesare efectuării pazei vânatului şi efectuării acţiunilor de vânătoare în condiţii mai comode pentru vânători (cabane şi colibe de vânătoare, observatoare, standuri, poteci).

Conf. univ. dr. Nicu Boja, prodecanul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie, a declarat: „Amplasarea diverselor construcţii, instalaţii şi amenajări vânătoreşti rămâne totuşi o problemă practică foarte importantă, deoarece utilitatea şi funcţionalitatea acestora depinde de zona altitudinală, de caracteristicile vegetaţiei corespunzătoare zonei, de alegerea inspirată a amplasamentelor etc. Această acțiune se înscrie în procesul amplu de amenajare a instalațiilor vânătorești pe care studenții de la specializarea Silvicultură le desfășoară în cadrul Fondurilor de Vânătoare partenere. Astfel s-au construit 16 hrănitori pentru căprior 10 sărării și un observator”.

„Aceste amenajări cinegetice fac parte din cadrul cursului de Fauna cinegetică, salmonicultură şi gestionarea populaţiilor de interes cinegetic precum și a celui de Construcții din lemn, reprezentând totodată un bun prilej de formare a abilităților practice ale studenților pentru cele două discipline. Este cunoscut faptul ca vânatul se observă cel mai bine atunci când se afla la locurile de hrănire, ca atare studenții participă anual la astfel de acțiuni, precum amenajarea fondurilor de vânătoare, evaluarea vânatului, stabilirea exemplarelor de extras ce fac obiectul selecției și acțiuni de recoltare a vânatului”, ne-a declarat lect. univ. dr. Florin Boja, cadru didactic, la specialializarea silvicultură, din cadrul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie a UVVG.

Daniel Albu