INNOVATION DAY Arad, 30 mai 2017

Agendă workshop

12:30-13:00: Primirea participanților (Welcome coffee)

13:00-13:30: Deschiderea evenimentului

  • Scurtă prezentare a rezultatelor etapei de auto-evaluare HEI realizată la nivelul Universității de Vest “Vasile Goldiş” din Arad ;
  • Prezentare scop și reguli de derulare workshop, împărțirea participanților pe grupe de lucru, prezentarea temelor de lucru pentru echipe.

13:30-14:30: Brainstorming pentru soluții

14:30-14:45: Coffee break

14:45-16:30: Prezentarea soluțiilor de către echipe și dezbatere idei. Concluzii pentru stabilirea unui plan operativ și pașii următori pentru implementarea dimensiunilor antreprenoriale și intraprenoriale în Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

NOTĂ:

Innovation Day se adresează grupurilor de stakeholderi din universitățile care au utilizat instrumentul de auto-evaluare HEInnovate şi au la dispoziţie date statistice.

Workshop-ul va include discuții pe baza rezultatelor auto-evaluării cu stakeholderii importanți pentru universitate, propunerea unor soluții pentru dezvoltarea abordărilor antreprenoriale și intraprenoriale în universitate, atât la nivel de management, cât și în relație cu comunitatea de business, precum și a dezvoltării educației antreprenoriale și a pregătirii dinamice pentru piața de muncă a studenților.

La workshop vor participa stakeholderi importanți pentru instituția de învățământ superior, care vor fi selectați în primul rând dintre respondenții la chestionarul HEI (reprezentanți ai instituțiilor și companiilor partenere ale universității, studenți, reprezentanți din managementul universității și Consiliul de administraţie, profesori, personal administrativ etc.), dar și persoane care pot influența și sprijini schimbarea în universitate. La workshop va participa cel puțin un reprezentant Junior Achievement România, cu rol de facilitator.