“Prezent şi perspective în activitatea de contabilitate, fiscalitate şi audit în România”

Program:

15:45 – 16:00 Primirea invitaților

16:00 – 16 :30 Invitat special : expert contabil Crăiţa Nicula, SC Mara International Consults SRL, prezentarea temei „Principii de impozitare a tranzacţiilor intracomunitare

16:30 – 19:30 Sesiune lucrări masteranzi

19:30 – 20:00 Lansare de carte: „Contabilitate financiară conformă cu Ordinul 1802/2014

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și

situațiile anuale consolidate”,Editura Risoprint, Cluj-Napoca 2017. Autori: David Delia, Mateș

Dorel (coordonatori), Virag Nicolae, Păiușan Luminița, Lascu Ronela, Grosu Veronica, Ursachi

Antonela, Domil Aura, Socoliuc Marian.

Locație: sediul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie, sala C25, str. Liviu

Rebreanu, nr. 86, Arad.

 

Vă așteptăm cu drag!

Decan,
Prof. univ. dr. Cristian Haiduc