Admitere 2017

Calendarul desfășurării examenului de admitere la studiile universitare de licență, masterat pentru anul universitar 2017 – 2018

 • 26 iunie – 29 iulie – înscrierea candidaților
 • 30 iulie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
 • 31 iulie – afișarea rezultatelor finale

Sesiunea de admitere din septembrie se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2017

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT

 • 01 septembrie – 27 septembrie – înscrierea candidaților
 • 28 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
 • 29 septembrie – afișarea rezultatelor finale

Acte necesare dosar

Dosarul de admitere al candidatului se va completa cu următoarele documente:

 1. diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizată, dacă cel în cauză s-a înscris în prealabil la o altă facultate, în acest caz depunând la dosar şi o adeverinţă care să certifice faptul că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva facultate; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 sau în sesiunea august-septembrie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare a examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, la sfârşitul fiecărui an de studiu, termenul de valabilitate şi menţionarea faptului că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 2. certificatul de naştere;
 3. certificat de căsătorie(dacă este cazul);
 4. adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1;
 5. fişă date personale;
 6. trei fotografii format ¾;
 7. un dosar plic;

Regulament de admitere

Centrul Permanent de Înscriere și Informații

Adresa: Bd. Revoluției nr 94-96, Arad
Telefon: 0257 280 373
E-mail: admitere@uvvg.ro

Pentru mai multe informatii puteti accesa sectiunea admitere a site-ului www.uvvg.ro