Departamentul de Științe Economice

Organizarea și funcționarea Departamentului  de Științe Economice are la bază  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a Cartei şi a Hotărârilor Senatului Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, precum şi  Regulamentului de funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie .

Misiunea Departamentului de Științe Economice  se concetizează în : asigurarea unui proces intensiv de cunoaştere prin cercetare,  formarea studenţilor şi cercetătorilor activi şi responsabili, promovând învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi valori, prin formare iniţială educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universale, contribuie la dezvoltarea locală regională şi naţională din punct de vedere social, economic şi cultural printr-o  implicare în acord cu nevoile comunităţii.

Corpul profesoral este constituit din  persoane reprezentative în domeniul lor de activitate acest fapt fiind dovedit de activitatea ştiinţifică a acestora  concretizată în publicarea de cărţi şi articole la  diverse reviste  din ţară şi străinătate dar şi prin participarea la diverse programe de perfecţionare profesională  organizate în colaborare cu Academia Română. Studenții noștri sunt considerați  partenerii noștri și sunt implicați   în toate activitățile legate de dezvoltarea unor proiecte de cercetare dezvoltare, participarea  la  conferințe naționale și internaționale, simpozioane și mese rotunde.

Prin metode didactice şi de cercetare ştiinţifică se urmăreşte aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice care permit specializarea complexă în domeniile: marketing, contabilitate, administrarea afacerilor și management, oferind absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele necesare pentru realizarea în condiţii de performanţă a funcţiunilor de bază  ale companiilor, instituţiilor administraţiei fiscale, instituţiilor de credit şi societăţilor de grup. 

Recunoașterea programelor noastre de studii atât la nivel național cât și internațional este susținută și de parteneriatele  pe care le-am încheiat de-a lungul timpului  cu mediul de afaceri dar și cu administrația locală, pentru a contura mai clar cele două laturi importante ale educației academice :  latura teoretică și latura aplicativă.

In prezent, Departamentul de Științe Economice gestionează 4 programe de licență

(Marketing, Contabilitate, Administrarea Afacerilor și Management) și trei programe de masterat (Marketingul și managementul firmei, Audit și expertiză contabilă  și Administrarea Afacerilor în turism și servicii).Conform protocolului de colaborare cu Camera Auditorilor financiari şi Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România toţi absolvenţii  programului de masterat Audit și expertiză contabilă  vor primi o diplomă care le va asigura accesul direct, fără examen, atât la stagiul de auditor financiar cât şi de expert contabil.

Baza materială a  Facultăţii  de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie  din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş  este una de  excepţie (sălile de curs, laboratoarele de informatică şi  bibliotecă)  asigurând    toate condiţiile   necesare pentru un învăţământ de calitate.

delia-david-150x150

Director Departament

Conf.univ.dr. Delia David