Conducere

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie a fost reorganizată începând cu anul universitar 2015-2016 prin asocierea Facultăţii de Ştiinţe Economice (cu o tradiţie de 25 ani) şi a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică, conform Hot. Senat UVVG. nr. 80 / 27.07.2015.

Cristian Haiduc

Prof. univ. dr. Cristian Haiduc

Decan

Nicușor Boja

Conf. univ. dr. Nicușor Boja

Prodecan

David Delia

Conf. univ. dr. David Delia

Director departament

Departamentul de Științe Economice

Brad Mihai

Lect. univ. dr. Brad Mihai

Director departament

Inginerie și Informatică