Centrul de Cercetări în domeniul finanţelor şi al contabilităţii – Facultatea de Ştiințe Economice, Informatică şi Inginerie (CCDFC – FSE)

Descriera activităților desfășurate

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN DOMENIUL FINANŢELOR ŞI AL CONTABILITĂŢII din cadrul Facultăţii de Ştiințe Economice are misiunea  de a dezvolta şi coordona activităţile de cercetare ale departamentului de contabilitate şi finanţe în strânsă legătură cu activitatea didactică, prin colaborarea cu parteneri  academici, în mediul de afaceri şi din instituţii specializate de cercetare, pentru a obţine realizarea profesională  completă a membrilor comunităţii profesorale, a absolvenţilor de licenţă, master şi de asemenea să desfăşoare activităţi de cercetare  fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei financiare şi a contabilitatii, pentru stimularea creşterii  capacitătii de cercetare şi a productiei ştiintifice necesare atingerii criteriilor de eligibilitate  pentru atragerea de fonduri de cercetare, respectiv pentru consolidarea unei poziţii competitive în domeniul ştiintelor economice.

Director/Coordonator al centrului
Dr. Mat. Pavel  FĂRCAȘ
Tel: 0720 073 501 | E-mail: pavel_farcas@uvvg.com

Principalele activități se referă la:

 • Perfecţionarea conţinutului informaţiei contabile în contextul unor referenţiale contabile diferite;
 • Reflectarea politicii de mediu în situaţiile financiare anuale;
 • Influenţa globalizării asupra situaţiilor financiare;
 • Politici şi opţiuni contabile sub exigentele standardizării şi dezvoltării durabile;
 • Profesia contabilă şi credibilizarea informaţiilor furnizate de entităţi;
 • Aspecte privind elaborarea situaţiilor financiare consolidate la societăţile bancare;
 • Politici şi optiuni contabile în condiţiile normalizării multidimensionale;
 • Gestiunea riscurilor financiare în contextul reconsiderãrii asigurãrilor de bunuri şi persoane;
 • Mecanisme de asistențã financiarã a firmelor în condiţiile integrării europene;
 • Gestiunea riscurilor bancare în contextul actual;
 • Tehnologii informatice pentru profesioniştii contabili;
 • Modelarea econometrică a creşterii economice în România;
 • Previziune statistică la nivel regional;
 • Analiza statistică a pieţei fortei de muncă

Decrierea serviciilor

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC Al Centrului de cercetări în domeniul finanţelor şi al contabilităţii

Colectivul Centrului de Cercetare Științifică, Departamentul de Ştiinţe

Director
Lect. univ. dr. Pavel FARCAS
Domenii de activitate şi interes: Inginerie financiară, Modelare; Simulări numerice; Procese stochastice; Managementul riscului; Statistica economică; Econometrie

Secretar ştiinţific
Conf. univ. dr. Florin DUMITER
Domenii de activitate şi interes: Banca centrală şi politica monetară, managementul riscurilor bancare, finanţe comportamentale

Membri

 • Conf. univ. dr. Delia DAVID – Contabilitate financiară, contabilitate bancară, contabilitate de gestiune
 • Lect. univ. dr. Luminita PAIUSAN – Analiza economico-financiară, situaţii finaciare consolidate, evaluarea firmelor
 • Lect. univ. dr. Boby COSTI – Audit financiar, insolvenţa, fuziuni şi divizări
 • Lect. univ. dr. Ciprian COSTEA – Piaţa de capital, Burse de mărfuri, contabilitate financiară, Satndarde internaţionale de raportare
 • Lect. univ. drd. Cosmina REMES – Management, managementul comercial, logistică, managementul logisticii
 • Lect. univ. dr. Doru ARDELEAN – Eficienţa investiţiilor, Studiul mărfurilor, expertiza merceologică
 • Conf. univ. dr. Sorin BORLEA – Contabilitate financiară, finanţe publice, control finaciar, expertiza contabilă, analiza economico-finaciară
 • Conf. univ. dr. Radu POP – Contabilitate financiară, finanţe control finaciar, expertiza contabilă
 • Lect. univ. dr. Claudia RADU – Analiza economico-financiară, expertiza contabilă
 • Lect. univ. dr. Adriana PUŞCAŞ – Contabilitate finaciară, expertiza contabilă