Centrul de cercetare şi consultanţă în informatică „Tiberiu Popoviciu”

Consiliul Ştiinţific al Centrului Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Informatică „Tiberiu Popoviciu”

 • Director general – Prof. univ. dr. Popescu Marius Constantin
 • Director adjunct – Conf. univ. dr. Naaji Antoanela
 • Reprezentant departament – Lect. univ. dr. Ciobanu Monica Maria
 • Consultant expert – Prof. univ. dr. Schebesch Bruno Klaus
 • Secretar ştiinţific – Lect. univ. dr. Gabor Andrei

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE ACTIVITATE

Scopul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Informatică „Tiberiu Popoviciu” constă în realizarea și transferul de soluții tehnice, produse software şi competenţe către mediul economic, industrial, instituţii din domeniul sănătății, organizaţii implicate în instruirea adulţilor și creștere a vizibilității Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad în domeniul cercetării, în țară și străinătate.

Domeniul de activitate cuprinde:

 • Studii şi cercetări în tehnologia informaţiei şi comunicațiilor;
 • Organizarea de seminarii şi manifestări ştiinţifice;
 • Studii, dezvoltări, implementări și testări de noi produse software. Analize de impact şi eficienţă în vederea introducerii şi promovării unor astfel de produse în învăţământ, producţie sau serviciile publice;
 • Dezvoltarea infrastructurii TIC instituţionale;
 • Promovarea activității Centrului, ca unitate de cercetare, prin diseminarea rezultatelor cercetării în mediul virtual cât și în comunitățiile naționale și internaționale de specialitate;
 • Realizarea de activităţi de informare şi consultanţă pentru mediul economic și industrial;
 • Colaborarea cu centre de cercetare similare din alte universităţi sau cu institute de cercetare dezvoltare, companii, firme de software, în scopul facilitării schimbului de idei şi informaţii în domeniul informaticii şi domenii conexe;
 • Publicarea rezultatelor cercetării în reviste de specialitate;
 • Realizarea altor servicii şi activităţi în concordanță cu scopul Centrului;
 • Pregătirea studenţilor pentru activităţile de cercetare şi aplicative, prin participarea la studii de caz, formarea de colective mixte pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare.
 • Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Informatică „Tiberiu Popoviciu” va putea încheia, prin intermediul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, convenţii şi contracte de cooperare, asociere în participaţiune, prestări servicii şi altele similare cu terţe persoane de drept public sau privat, cu respectarea normelor legale în materie.