Centrul de cercetare științific în marketing și administrarea afacerilor

A fost infiinţat în cadrul Facultăţii de Știinţe Economice prin Hotărâtrea de Senat Nr 72 din 2.04.2014.

În vederea recentei constituiri a Facultăţii de Știinţe Economice, Informatică și Inginerie se impune și adaptarea acestui centru la cerinţele și oportunităţile interdisciplinare nou create. Această adaptare răspunde la o linie de cercetare și dezvoltare în esenţa deja practicată în perioda mai recentă în cadrul centrului:  cercetarea pieţelor și administrrea proceselor de afaceri complemen­tată de modele computaţionale structurale, de optimizare și statistice precum și de dezvoltare de soft.  Drept urmare, propunem următoarea denumire actualizată a centrului:

Centrul de cercetare știinţifică în marketing, management și modelare informatică

Membrii principali (core team) proveni din diferite specializări necesare pentru susţinerea activităţilor centrului, care vor forma totodată și nucleul  consilului știinţific:

Director
Prof. univ. dr. Schebesch Klaus

Secretar ştiinţific: Conf.univ.dr. Remeş Eugen
Membrii:

 • Prof. univ. dr.  Şoim Horaţiu
 • Prof. univ. dr.  Haiduc Cristian
 • Prof. univ. dr. Maior Corneliu
 • Prof. univ. dr. Dumescu Florin
 • Prof. univ. dr. Pop Viorel
 • Conf.univ.dr. Anghelina Andrei
 • Conf. univ. dr. Teodoru Mircea
 • Conf. univ. dr. Berlingher Vasile
 • Conf. univ. dr. Grec Aurica
 • Conf. univ. dr. Pribeanu Gheorghe
 • Conf. univ. dr. Tohătan Anamaria
 • Conf. univ. dr. Neagu Olimpia
 • Conf. univ. dr. Ursu Dorel
 • Conf. univ. dr. Vit Dorel
 • Lect. univ. dr. Boiţă Marius
 • Lect. univ. dr. Blaga Radu
 • Lect. univ. dr. David Gabriella
 • Lect. univ. dr. Deac Dan
 • Lect. univ. dr. Duma Daniela
 • Lect. univ. dr. Dumitraş Florin
 • Lect. univ. dr. Fenişer Florin
 • Lect. univ. dr. Lazăr Vasile
 • Lect. univ. dr. Lăzărescu Caius
 • Lect. univ. dr. Tilca Magnolia

Acestui core team se pot asocia cercetători tineri (cu grad academic mai mic dar obligativitatea de a presta activităti de cercetare).

Alţi membrii plini se pot înscrie în funcţie de  interesele proprii; vor contribui autonom sau în colaborare la domeniile de cercetare acoperite de centru.

Principalele teme de cercetare propuse

 • Studii de piaţă, conceperea și implementarea unor metode anvansate de marketing

Exemple:
a) mobile marketing în turism; sisteme de recomandare în turism;
b) Forme de marketing și pieţe electronice adaptate pentru alte industrii și sectoare (*)

 • Studiul și prognoza diferitor aspecte ale pieţelor muncii; migrarea forţei de muncă; migrarea între calificări; calificări multiple; piete de muncă populaţii problemă
 • Competitivitate prin formarea de capital intellectual
 • Competitivitate regională și cultura antreprenoriatului
 • Încurajarea start-upurilor în domenii ne-marginale economic (*)
 • Factori care influenţează deciziile în carieră ale tinerilor aldulţi (*)
 • Studii & cercetări despre financial literacy, IT-literacy, entrepreneurial literacy (*)
 • Sisteme de recomandare pentru angajatori
 • Modernizarea burselor de muncă, cooperare cu burse tehnologice
 • Șisteme avansate educaţionale și de formare profesională și evaluarea acestora (e-learning, etc) (*)
 • Analize automatizate de știri și alte surse de text cu scopul determinării sentimentului de piaţă ca factor influent pentru decizii manageriale (*)
 • Analiza și optimizarea proceselor logistice și forme de marketing specializate

Activităti (publicaţii, proiecte) au fost / sunt derulate deja în trecut în domeniile boldate; activităţi preliminare sunt derulate în domeniile marcate cu (*).

Metode avansate aplicabile în present sau în curs de dezvoltare pentru cercetări

 • Dezvoltarea unor noi forme de culegere de date, opinii și reprezentarea eficientă a cunoașterii obtinute (*)
 • Organizarea unor echipe pentru colectare de date (folosind studenţi, profesioniști, etc.)
 • Diverse metode de învăţare statistică supervizată și nesupervizată
 • Abordări foarte noi (exemple: random projections, topological data analysis) (*)
 • Analiza automatizată de stiri & texte (*)
 • Metode de evaluare & teste stress
 • Diverse forme și implementaări de sisteme de recomandare
 • Modelare cu sisteme dinamice specializate
 • Analiza și prognoza seriilor de date
 • Diverse metode de optimzare adaptate la probleme de management (*)
 • Diverse metode pentru analiza reţelelor (sociale)
 • Metode adaptate care permit utilizarea volumelor foarte mari de date (big data)
 • Metode business intelligence folosite în contextual big data (*)