Centrul de Cercetări în domeniul ecologiei și economiei mediului (EC-ECNM)

Locația exactă a centrului: Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Filiala Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 26, c.p. 440114

Descrierea activităților desfășurate în cadrul centrului.

Misiunea EC-ECNM este proiectarea şi implementarea unor demersuri de cercetare fundamentală şi aplicativă (empirică) în domeniile ecologic şi protecţiei mediului, precum şi în domeniul economiei mediului pentru stimularea creşterii capacităţii de cercetare şi producţie ştiinţifică necesară atingerii criteriilor de eligibilitate pentru atragerea de fonduri de cercetare, respectiv pentru consolidarea unei poziţii competitive în domeniul ştiinţelor mediului şi ştiinţelor economice.

Scopul este activitatea de educare, cercetare, formare si perfecţionare, promovare a cunoştinţelor obţinute în cadrul acestui centru în domeniile ecologiei şi economiei mediului, protecţiei mediului pentru a obține realizarea profesională completă a membrilor comunității profesorale, cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor, absolvenţilor de licenţă, master, doctoranzii, precum şi alte categorii sociale.

Directorul/coordonatorul centrului
Conf. univ. dr. Ardelean Doru Puiu Ioan
Tel: 0261-716230; E-mail: dard2706@yahoo.com

Direcţiile de cercetare ale centrului sunt următoarele:

 • Studiul resurselor agro-alimentare şi alimentaţia populaţiei
 • Preţul şi preţuirea naturii şi a serviciilor oferite de aceasta
 • Sisteme statistico-matematice şi informatice de optimizare a dezvoltării şi valorificării resurselor oferite de ecosistemele naturale şi antropizate
 • Relaţia dezvoltare economică – protecţia mediului
 • Resursele agroturistice ale unităţii teritoriale
 • Dezvoltarea turismului local

Denumirea serviciilor/activităților, descrierea fiecărui serviciu/activitate, precum și denumirea și caracteristicile tehnice ale eventualelor echipamente din cadrul centrului

Activităţi de cercetare-dezvoltare:

 • Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologic, ocrotirii naturii, economiei şi managementul mediului;
 • Cercetări ştiinţifice care să valorifice potenţialul creativ al cadrelor didactice şi studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor;

Activităţi de formare, specializare şi promovare în domeniile proprii de activitate în cooperare cu unităţi, instituţii similare din ţară şi străinătate:

 • Formarea specialiştilor în domenii de ecologie, turism, economia şi managementul mediului, atât pe ramura academică, cât şi pe cea aplicativă;
 • Promovarea cercetării ştiinţifice novatoare şi de calitate în ecologie, protecţia mediului, economia şi managementul mediului, turism;

Activitate de transfer ştiinţific a rezultatelor cercetării către instituţiile responsabile în domeniile respective

Activităţi conexe

 • Practica studenţilor, masteranzilor şi asigurarea documentării acestora;
 • Activităţi de editare şi tipărire a unor publicaţii: studii, rapoarte de cercetare, anale, manuale.
 • Principalele echipamente din cadrul centrului:
 • Binoclu, Minox 10 x 50 și lunetă terestră konus, care permit apropieri de 10 x 50;
 • Aparat foto digital, Panasonic FZ 50, Canon Power Shot D100, cu teleobiective performante;
 • Reportofon, Olympus, pentru înregistrarea cântecelor păsărilor;
 • GPS Garmin Etnex Legend și soft de analiză GIS, ArcoInfo 9.3 pentru analiza datelor geospațiale;
 • Soft de analiză sunet Avisoft pentru analiza sunetelor în vederea identificării și evaluării speciilor;
 • Softuri pentru analiza rezultatelor: Excel, AreGIS, R;
 • Program informațional;
 • Aparat de fotografiat și filmat și teleobiective;
 • Aparat fishing;
 • Barcă cu motor;
 • Laborator de chimie, biochimie și chimie farmaceutică pentru analiza calității apei;
 • GPS pentru coordonatele lacului.