Grupuri și proiecte

Proiectul: Resursele naturale și dezvoltarea sustenabilă a zonei Oaș, județul Satu Mare

ID proiect/Nr. Contract: PN II-RU-TE-2014-4-1552

Acronim: ReNaDe

Finantator: UEFISCDI –  PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2007-2014, PNII  Program RESURSE UMANE , Subprogram “Tinere echipe de cercetare”

Coordonator: conf.univ.dr.DORU IOAN ARDELEAN

Valoare totală proiect (RON): 550.000

Echipă de implementare: conf.univ.dr. OLIMPIA NEAGU, lect.univ.dr.VASILE LAZĂR, un doctor însilvicultură, 2 doctoranzi în biologie animal

Obiectivele proiectului: studiul resurselor naturale ale zonei Oaș județul Satu Mare în vederea utilizării lor sustenabile și a creșterii contribuției lor la dezvoltarea sustenabilă a zonei

Scurtă descriere a proiectului: Identificarea și evaluarea resurselor naturale din zonă; Identificarea posibilităților de valorificare a acestora; Formularea de propuneri de programe de dezvoltare sustenabilă la nivel local; Formularea unor concluzii/măsuri/acţiuni care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a zonei; Estimarea impactului economico-social al măsurilor preconizate pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei.

 

Nr.
crt.
Şef colectiv Membrii Tema de cercetare Valorificare
1. Remeș Eugen Anghelina
Andrei
Influența culturii naționale asupra culturii organizaţionale 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Şoim Horaţiu
Maior Corneliu
Neagu Olimpia
2. Blaga Radu Șoim Horațiu Dezvoltarea activităților de tip antreprenorial în cadrul universităților 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Pribac Loredana
Boiţă Marius
Berlingher
Vasile
3. Schebesch
Klaus
Remeş Eugen Studierea şomajului şi a impactului acestuia în zona de vest a României 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Anghelina
Andrei
Haiduc Cristian
Deac Dan
4. Remeș
Cosmina
Schebesch
Klaus
Metode şi tehnici de dezvoltare a lanţurilor logistice în cadrul firmei 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Haiduc Cristian
Ursu Dorel
Boiţă Marius
5 Anghelina
Andrei
Pribac Loredana Orientarea vocaţională şi profesională a tinerilor absolvenţi 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Păiuşan
Luminiţa
Deac Dan
Dumescu Florin
6 Ardelean
Dorina
Grec Aurica Securitatea alimentară şi protecţia consumatorilor 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Teodoru Mircea
Fenişer Florin
Boiţă Marius
Ardelean Doru
7 Blaga Radu Schebesch
Klaus
Eficienţa comunicării la
nivel organizaţional
1 articol BDI,
o participare la
Sabou Felicia conferință
națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Neagu Olimpia
Duma Daniela
8 Boiţă Marius Dumescu Florin Dezvoltarea turismului local şi impactul său asupra dezvoltării economice 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Pribeanu
Gheorghe
Blaga Radu
David Gabriella
9 Neagu
Olimpia
Teodoru Mircea Valorificarea capitalului uman în cadrul organizaţiilor actuale 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Schebesch
Klaus
Şoim Horaţiu
Berlingher
Vasile
10 Teodoru
Mircea
Şoim Horaţiu Influenţa politicilor macroeconomice asupra consumatorilor 1 articol BDI,
o participare la
conferință
națională/internațională
1 lucrare de licență/1 disertație masterat
Anghelina
Andrei
Neagu Olimpia
Dima Stela
Duma Daniela
11 Grec Aurica Ardelean
Dorina
Politicile de mediu şi impactul lor în contextul dezvoltării economice durabile 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Maior Corneliu
Dumescu Florin
Pop Viorel
12 Ursu Dorel Berlingher
Vasile
Dezvoltarea resurselor umane prin programe de formare şi pefecţionare profesională 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Braica
Alexandra
Pop Viorel
Tohătan
Anamaria
Remeş Eugen
13 Şteţ Mihaela Schebesch
Klaus
Impactul regionalizării asupra economiei româneşti. Particularităţi în zonele de Vest şi
Nord-Vest a României
1 articol BDI,
o participare la
conferință
națională/internațională
1 lucrare de licență/1 disertație masterat
Berlingher
Vasile
Pop Viorel
Ursu Dorel
Fenişer Florin
14 Duma Daniela Blaga Radu Perspective ale comerţului şi serviciilor în societatea contemporană 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Dima Stela
Lăzărescu Caius
Boiţă Marius
Pribeanu
Gheorghe
15. David Delia Luminița
Păiușan
Aspecte contabile şi fiscale privind contractele de asociere în participaţie 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Beudean Ioan
Pușcaș Adriana
16. David Delia Luminița
Păiușan
Ce competenţe şi
abilităţi trebuie să deţină un absolvent al unui program de studii superioare  în domeniul contabilităţii?Studiu de caz privind percepţia absolvenţilor în raport
cu cea a angajatorilor.
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Horga Petru
Feieș Claudiu
17. Șteț Mihaela Virag Nicolae Contabilitatea şi fiscalitatea aferente
canalului logistic
1 articol BDI,
o participare la
conferință
națională/internațională
1 lucrare de licență/1 disertație masterat
Costea Ciprian
Pușcaș Adriana
18. Șteț Mihaela Beudean Ioan Contabilitate aşi fiscalitatea  activităţii de
transport
1 articol BDI,
o participare la
conferință
națională/internațională
1 lucrare de licență/1 disertație masterat
Pop Radu
Virag Nicolae
19. Virag Nicolae Costea Ciprian Perspective privind
raportarea financiară la nivelul entităților din UE
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Mihaela Şteţ
Pop Radu
Feieş Claudiu
20. Costea
Ciprian
Beudean Ioan Trecut, prezent și viitor
în normalizarea, armonizarea și convergenta contabilă
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
Virag Nicolae
Pop Radu
disertație masterat
21. Dumiter
Florin
Radu Claudia Modele de evaluare a activelor financiare 1 articol BDI,
o participare la
conferință
națională/internațională
1 lucrare de licență/1 disertație masterat
Costi Boby
Ardelean Doru
22. Dumiter
Florin
Radu Claudia Aspecte teoretice și empirice ale
conformismului și culturii fiscale
1 articol BDI,
o participare la
conferință
națională/internațională
1 lucrare de licență/1 disertație masterat
Costi Boby
Vlaicu
Alexandru
23. Ardelean
Doru
Radu Claudia Resursele naturale și
dezvoltarea sustenabilă a zonei Oaș, județul Satu Mare
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Costi Boby
Vlaicu
Alexandru
24. Costi Boby Borlea Sorin Aspecte privind
fuziunile și divizările
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Radu Claudia
Dumiter Florin
25. Borlea Sorin Ardelean Doru Determinanți geocentrici ai performanțelor în afaceri, în contextul globalizării și internaționalizării afacerii 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Radu Claudia
Vlaicu
Alexandru
26. Radu Claudia Dumiter Florin Dubla impunere fiscală
internațională
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Costi Boby
Borlea Sorin

TEME DE CERCETARE DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ŞI INFORMATICĂ

Nr. crt. Şef colectiv Membrii Teme de cercetare Valorificarea
cercetării
1. Boja Nicusor Don Ioan 1.   Cercetari      privind modernizarea
sistemei  de  masini din pepinierele mici
si mijlocii
2.   Cercetări      privind
comportarea motoburghielor     la forarea  gropilor  de plantat    puieţi,    în condiţii    de    teren orizontal
3.   Consideraţii
teoretice şi practice
privind capacitatea de lucru a motoburghielor
1 articol BDI, o participare la
conferință
națională/internațională
1 lucrare de licență/1 disertație masterat
Boja Florinel
Toader Emil
2. Boja Florinel Boja Nicusor 1.   Cercetari      privind
determinarea uniformităţii
stropirii       irigaţiei prin  aspersiune  din
pepinierele forestiere
2. Cercetări    privind reducerea   cantităţii
de    apă    aspersată
prin  adoptarea  unei
scheme de lucru eficiente in pepinierele
forestiere
3.   Metode de reducere a cantităţii de apă aspersată
4.   Efectul uniformităţii
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1       lucrare       de
licență/1    disertație masterat
Don Ioan
irigaţiei             prin
aspersiune     asupra rezervei de apă
3. Brad Mihai Boja Nicusor Cercetari cu privire la distribuţia resurselor de biomasa forestieră utilizabilă în zona de vest a României 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1  lucrare  de  licență/1
disertație masterat
Toader Emil
4. Don Ioan Toader Emil Cercetări cu privire la speciile vegetale invazive vis-a-vis de tendinţa generată de încălzirea globală. 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1  lucrare  de  licență/1
disertație masterat
Sasu Lavinia
5 Toader Emil Don Ioan Perdelele  forestiere  de
protecţie   –   o   sansa mare pentru reducerea efectelor negative ale unor  calamităţi naturale.
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1  lucrare  de  licență/1
disertație masterat
Boja Nicusor
Boja Florinel
6 Maior
Corneliu
Toader Emil Studiul  stării  de sănătate  a  arboretelor de quercinee din cadrul O.S. Radna si O.S. Lipova 1 articol BDI, o participare la conferință națională/internațională
1  lucrare  de  licență/1 disertație masterat
Don Ioan
Sasu Lavinia
7 Darau Petru
Aurel
Avram Eugeniu Studiul    implementării
managementului deşeurilor rezultate din prelucrarea
materialelor  prime  din industria alimentară
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1  lucrare  de  licență/1
disertație masterat
Boltea Florin
8 Leucuta
Gheorghe
Teste experimentale asupra pilonilor ececutaţi cu tractorul universal TIH-445DH 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
9 Popescu Marius Constantin Naaji Antoanela Grafică  pe  calculator,
calcul  vizual  și interfețe grafice, prelucrări de imagini aplicate îndiverse domenii (medicină, biologie, geografie – GIS, educație etc.)
1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1  lucrare  de  licență/1
disertație masterat
Gabor Andrei
Lacrămă Dan
10 Naaji
Antoanela
Monica Ciobanu Tehnologii web, baze de date 1 articol BDI,
o participare la conferință națională/internațională
1 lucrare de licență/1
disertație masterat
Perşa Dana