Departamentul de Științe Economice și Tehnice

Brad Mihai

Director Departament

Lect. univ. dr. Brad Mihai