Specializări

Specializări licență

MARKETING

 • IF, 3 ani, 180 credite ECTS
 • Acreditat: Arad, Satu Mare, Baia Mare, Marghita, Zalău

CONTABILITATE ȘI INFORMATICA DE GESTIUNE

 • IF, 3 ani, 180 credite ECTS
 • Acreditat: Arad, Satu Mare, Baia Mare

ADMINISTRAREA AFACERILOR

 • IF, 3 ani, 180 credite ECTS
 • Acreditat: Arad

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN LB. ENGLEZĂ

 • IF, 3 ani, 180 credite ECTS
 • Acreditat: Arad

ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR

 • IF, 3 ani, 180 credite ECTS
 • Acreditat: Sebiș

SILVICULTURĂ

 • IF, 4 ani, 240 credite ECTS
 • Acreditat: Arad

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

 • IF, 4 ani, 240 credite ECTS
 • Acreditat: Satu Mare

INFORMATICĂ

 • IF, IFR 3 ani, 180 credite ECTS
 • Acreditat: Arad

INFORMATICĂ ÎN LB. ENGLEZĂ

 • IF, IFR 3 ani, 180 credite ECTS
 • Acreditat: Arad

GEOGRAFIA TURISMULUI

 • IF, 3 ani, 180 credite ECTS
  Acreditat: Baia Mare

MANAGEMENTUL DEZVOLTARII RURALE DURABILE

 • IF, 3 ani, 180 credite ECTS
 • Acreditat: Baia Mare

Specializări masterat

AUDIT ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

 • IF, 4 semestre, 120 credite ECTS
 • Acreditat: Arad

MARKETINGUL ȘI MANAGEMENTUL FIRMEI

 • IF, 4 semestre, 120 credite ECTS
 • Acreditat: Arad

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI SERVICII

 • IF, 4 semestre, 120 credite ECTS
 • Acreditat: Arad

TEHNOLOGII DE DEZVOLTARE ALE APLICAȚIILOR WEB

 • IF, 4 semestre, 120 credite ECTS
 • Acreditat: Arad

MANAGEMENT ŞI MARKETING FORESTIER

 • IF, 3 semestre, 90 credite ECTS
 • Acreditat: Arad