Baza materială

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie îşi desfăşoară activitatea în Campusul Universitar „Vasile Goldiş” Arad, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 86, în Corpul de clădire C, etajele I şi III.

În aceste spaţii de învăţământ administrate de facultate se regăsesc săli de curs, seminar, laboratoare, dotate cu mobilier şi aparatură audio-video modernă, necesare bunei desfăşurări a activităţilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu standardele impuse de ARACIS. În acelaşi corp de clădire se regăsesc şi birourile administrative care deservesc Facultatea de Ştiinţe Economice, Inginerie şi Informatică (decanat, secretariat, birouri cadre didactice).

Pentru orele de Educaţie fizică sunt utilizate sala de sport a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, situată pe str. Voinicilor şi stadionul „Gloria”, aflat în administrarea universităţii.

În fiecare dintre filiale, Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie are alocate spaţii de învăţământ aflate în proprietate sau în administrarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, în concordanţă cu standardele impuse de ARACIS.