Conducere

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie a fost reorganizată începând cu anul universitar 2015-2016 prin asocierea Facultăţii de Ştiinţe Economice (cu o tradiţie de 25 ani) şi a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică, conform Hot. Senat UVVG. nr. 80 / 27.07.2015.

Cristian Haiduc

Prof. univ. dr. Cristian Haiduc

Decan

Lazar Vasile

Conf. univ. dr. Vasile Lzar

Prodecan

Brad Mihai

Lect. univ. dr. Brad Mihai

Director

Departamentul de Științe Economice și Tehnice