Prezentare

Preambul

Facultatea de stiinte Economice, Informatica si Inginerie a fost reorganizata incepand cu anul universitar 2015-2016 prin asocierea Facultatii de stiinte Economice (cu o traditie de 30 ani) si a Facultatii de stiinte ale Naturii, Inginerie si Informatica.

Facultatea a fost reorganizata in ideea consolidarii unor domenii de mare actualitate din invatamantul universitar, existente in structura de specializari a vechilor facultati, in incercarea de a acoperi cat mai bine cerintele si dezideratele generatiei tinere.
Misiunea facultatii este de a forma resurse umane inalt calificate in domeniile specializarilor detinute.

Traditia acumulata de-a lungul timpului, experienta corpului profesoral, baza materiala moderna, diversitatea de activitati de tip teoretic si practic vor permite tinerilor sa acumuleze competente profesionale solide, prin care sa se integreze cat mai usor pe o piata a muncii dinamica, plina de provocari.
Facultatea, prin departamentele sale, isi propune sa dezvolte si sa consolideze legaturile de parteneriat, de tip antreprenorial, realizate cu mediul de afaceri, cu organisme publice si private, cu alte universitati si institutii de cercetare, in vederea unei mai bune integrari in comunitate, a imbunatatirii imaginii institutiei, a cresterii prestigiului profesional.

Prin programele de la invatamantul de licenta si respectiv masterat, facultatea isi propune sa faciliteze insusirea de metode, deprinderi si capacitati care sa le permita membrilor comunitatii universitare o autoinstruire continua, sa-si dezvolte si sa-si diversifice continuu preocuparile consacrate compatibilizarii procesului de invatamant cu cel din tarile avansate.

In planurile de invatamant sunt incluse la toate specializarile discipline fundamentale si optionale de impact european de profil, oferind astfel posibilitatea de formare a unor specialisti in domenii de varf.

Istoricul si evolutia facultatii

Facultatea de stiinte Economice, Informatica si Inginerie, reorganizata in acest mod in anul 2015, are o traditie de 30 de ani in cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” Arad, fiind continuatoarea a trei facultati distincte care au functionat in ultimul sfert de secol in cadrul universitatii: Facultatea de stiinte Economice, Facultatea de Informatica si Facultatea de Inginerie.

Reorganizarea acestor 3 facultati importante intr-una singura este un proces derulat in mai multe etape, impus de necesitatea obiectiva de a gasi o forma de organizare viabila, puternica, in pas cu tendintele existente in mediul universitar si pe piata muncii si care sa permita o buna continuitate a specializarilor devenite deja traditionale, care de-a lungul anilor au fost urmate cu succes de numeroase generatii de studenti si masteranzi.
Cea mai veche dintre aceste facultati, Facultatea de stiinte Economice a luat fiinta in primul an de functionare a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, respectiv in anul universitar 1990-1991. Prin H.G. nr. 568 / 1995 s-a acordat autorizatie de functionare provizorie pentru Facultatea de Marketing, Management, Informatica, profil economic, specializarea Marketing, durata de studii 5 (cinci) ani curs de zi si 6 ani curs fara frecventa.
Facultatea de Marketing, Management, Informatica din Arad a fost acreditata de catre Senatul Romaniei si Camera Deputatilor prin Legea nr. 240 / 2002.

Incepand din anul 2005, Facultatea de Marketing, Management, Informatica a functionat sub noua denumire de Facultatea de stiinte Economice, conform H.G. nr. 916 / 2005.

Incepand cu anul universitar 2005-2006, Facultatea de stiinte Economice a procedat la reformarea planurilor de invatamant, prin implementarea procesului Bologna, organizand studiile pe cele trei cicluri: licenta (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani).

In cadrul acestei facultati au functionat numeroase programe de studii de licenta si de masterat atat in Arad, cat si in filialele universitatii, care au acoperit domeniile de studii Marketing, Administrarea Afacerilor si Contabilitate si la care vom face referire mai jos.
Activitatea din cadrul acestei facultati a fost derulata prin intermediul catedrelor de specialitate, iar in ultimii 4 ani prin intermediul departamentelor Marketing si Administrarea Afacerilor si, respectiv Contabilitate si Finante.

Facultatea de Informatica a functionat in cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad incepand cu anul universitar 2002-2003, in conformitate cu H.G. nr. 410/2002 si H.G. nr. 944/2002, organizand programul de studiu de licenta Informatica, la formele de invatamant cu frecventa, invatamant la distanta si frecventa redusa.

Programul de studiu Informatica a fost acreditat de catre ARACIS in anul 2008, prin H.G. nr. 635/11.06.2008, facand astfel parte din sistemul national de invatamant superior.

Senatul Universitatii a hotarat infiintarea specializarii Informatica, tinand cont de importanta pregatirii de specialisti in acest domeniu, capabili sa raspunda problemelor de informare si comunicare actuale si de perspectiva in contextul pe care il parcurge tara noastra la inceputul mileniului III.
Incepand cu anul universitar 2011-2012, a luat fiinta Facultatea de stiinte ale Naturii, Inginerie si Informatica prin comasarea Facultatii de stiinte ale Naturii cu Facultatea de Inginerie si Facultatea de Informatica.

In aceasta structura au figuratpana in anul 2015 urmatoarele departamente: Departamentul Biologie, Ecologie si Geografie, Departamentul stiinte Silvice si Agroturism, Departamentul de Informatica.

La sfarsitul anului universitar 2014-2015 au fost initiate toate procedurile legale privind comasarea Facultatii de stiinte Economice cu Facultatea de stiinte ale Naturii, Inginerie si Informatica rezultand noua structura sub denumirea de Facultatea de stiinte Economice, Informatica si Inginerie.