Misiune și obiective

Misiunea Facultatii de stiinte Economice, Informatica si Inginerie este sa ofere educatie de inalta calitate, in scopul dezvoltarii capacitatii intelectuale, a caracterului moral si a cunostintelor de specialitate ale studentilor, ca premise esentiale ale formarii de elite profesionale, si sa dezvolte cercetarea stiintifica de inalt nivel, in scopul raspandirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertatii economice si politice si a spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic si social.

Obiectivele facultatii

In concordanta cu domeniile si specializarile pe care le integreaza in structura sa, Facultatea de stiinte Economice, Informatica si Inginerie are o serie de obiective generale complexe, precum:

  • adaptarea ofertei educationale la cerintele dezvoltarii unei economii dezvoltate si a unei societati deschise in Romania;
  • asimilarea standardelor occidentale de educatie academica, ca fundament al formarii de profesionisti capabili sa raspunda provocarilor integrarii europene si globalizarii economiei mondiale;
  • integrarea educatiei cu cercetarea stiintifica, ca premisa a dezvoltarii unui corp profesoral de elita;
  • dezvoltarea unei culturi organizationale care sa confere identitate si reputatie facultatii, sentimentul apartenentei institutionale si loialitate fata de comunitatea academica a Universitatii;
  • introducerea si consolidarea managementului calitatii in toate programele educationale si activitatile administrative, in scopul intaririi avantajelor competitive;
  • dezvoltarea cercetarii stiintifice si diseminarea productiei stiintifice proprii prin participarea la conferinte nationale si internationale;
  • dezvoltarea parteneriatelor cu lumea afacerilor si institutiilepublice, in scopul ajustarii permanente a ofertei educationale la exigentele pietei muncii si al ameliorarii formarii profesionale a studentilor;
  • furnizarea de servicii de formare continua prin programe de conversie, reconversie si perfectionare profesionala;
  • situarea facultatii in topul institutiilor de invatamant superior din Romania si dobandirea recunoasterii internationale.